Het Openluchtmuseum in Arnhem is een van de belangrijkste attracties van Nederland.

Het museum geeft een beeld van het leven in Nederland gedurende de laatste eeuwen. Wonen en werken van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten boerderijen, een aantal molens, een Zeeuwse kerk en een stoomzuivelfabriek in beeld gebracht, een aantal gebouwen wordt “bewoond” door museummedewerkers die als originele bewoners de bezoekers ontvangen. Ook tal van gebruiksvoorwerpen, oude ambachten en klederdrachten zijn tentoongesteld. Tevens geven ambachtslieden demonstraties van hun kunnen aan het museumpubliek. Bijna dagelijks zijn onder andere een molenaar, een smid, een drukker en een papierschepper aan het werk. Tijdens weekenden worden veelal bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals: draaiorgeldag, oogsten van rogge, dorsen van graan, ploegen met paarden en een ouderwetse kinderkermis.

Het openluchtmuseum was op zoek naar een geschikte partij om de online ticketing te verzorgen, die tevens gekoppeld is aan het kassasysteem van Firma de Haan. Na een selectieprocedure bleken de producten en diensten het meest aan te sluiten bij de wensen van Het Openluchtmuseum.

Inmiddels is de online shop geiintegreerd in de website en zijn wij trots het Openluchtmuseum te mogen begroeten als nieuwe partner.

Een kijkje nemen in de shop van het openluchtmuseum kan