Privacy Verklaring

Privacy- en cookieverklaring

In  deze Privacy- en cookieverklaring vind je informatie over of, hoe en waarom Ticketcounter B.V. (“Ticketcounter”, “wij” of ons”), gevestigd aan Van Nelleweg 1404 (3044 BC) te Rotterdam, in haar rol als verwerkingsverantwoordelijk, jouw persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens:
Als je vragen, opmerkingen en/of klachten hebt over onze Privacy- en cookieverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Ticketcounter via de volgende contactinformatie: 

Ticketcounter B.V.
https://ticketcounter.nl
Van Nelleweg 1404
3044 BC Rotterdam
T: +31 10 751 6400

E: fg@ticketcounter.eu

1. Is deze Privacy- en cookieverklaring op mij van toepassing

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle soorten persoonsgegevens die wij verwerken bij jouw bezoek aan onze website (https://ticketcounter.nl/) (hierna: “Website”), als je contact met ons opneemt en wanneer je bij ons solliciteert of anderszins interesse toont in een dienstverband. Personen voor wie deze Privacy- en cookieverklaring geldt zijn dus:

 • contactpersonen bij (potentiële) klanten;
 • bezoekers van de Website;
 • ontvangers van onze nieuwsbrieven;
 • sollicitanten;
 • andere personen die contact hebben met Ticketcounter.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt:

 • Identiteitsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;
 • Contactgegevens: adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • Betaalgegevens: in geval van een abonnement, jaar- of rittenkaart met een automatische incasso, verwerken we betaalgegevens om periodiek een incasso uit te kunnen voeren;
 • Video en beeldmateriaal: bijv. materiaal verkregen via de beveiligingscamera’s (CCTV) binnen ons kantoorpand en in geval van een abonnement, jaar- of rittenkaart verwerken we jouw pasfoto.;
 • Sollicitatiegegevens: informatie die jij aan ons verstrekt hebt toen jij solliciteerde zoals bijvoorbeeld cv, motivatiebrief, cijferlijsten, diploma’s, kwalificaties, aanbevelingsbrieven, beoordelingen;
 • Overige: overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld ten behoeve van een bestelling, een account op de Website en/of een serviceverzoek in correspondentie en telefonisch;

Persoonsgegevens die automatisch zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website en e-mail:

Als jij contact met ons opneemt via de Website, kunnen wij informatie verzamelen die door jouw computer, mobiele telefoon of ander device naar ons wordt verzonden. Dit omvat bijvoorbeeld de pagina’s die jij bezoekt, het IP-adres van jouw apparaat, het type besturingssysteem dat jij gebruikt, jouw locatie, netwerkinformatie, jouw browsertype en verkeer van en naar onze Website.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ticketcounter verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:

 1. Om onze partners op de hoogte te brengen over wijzigingen van onze diensten en producten via onze nieuwsbrief waarvoor je je hebt opgegeven en/of via een reclamefolder;
 2. Consumenten en/of onze partners de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 3. Ticketcounter analyseert jouw gedrag op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 4. Om jouw geschiktheid te beoordelen en je te informeren in het kader van een sollicitatieprocedure;
 5. Om een werkaanbod en een arbeidsovereenkomst op te stellen, indien van toepassing;
 6. Om de toegang tot ons kantoor en Website te beheren en te beveiligen;
 7. Het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen, klachten of ander contact;
 8. Om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen c.q. uitspraken;
 9. Inwinnen van extern (juridisch) advies en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Grondslagen
Ticketcounter verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Jij hebt hiervoor toestemming gegeven (doeleinden A);
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent (hieronder vallen ook precontractuele afspraken) (doeleinden E);
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (doeleinden H);
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ticketcounter of van een derde, behalve waar die belangen wijken voor jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden (doeleinden A, B, C, D, F, G, I).

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ticketcounter bewaart jouw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze Privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinde(n) te realiseren.

In het geval je als partner op de mailinglijst voor de nieuwsbrief staat, verwijderen wij jouw persoonsgegevens indien je daarom vraagt (door op de afmeldlink te klikken) of uiterlijk één jaar nadat de laatste communicatie heeft plaatsgevonden.

Gegevens die wij over jou als websitebezoeker verzamelen, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn verschilt per cookie, zoals aangegeven in onderstaande cookietabel.

Persoonsgegevens die jij aan ons als sollicitant verstrekt, worden in beginsel bewaard tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Echter, als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden jouw gegevens na maximaal 12 maanden verwijderd, zodat wij jou in gedachten kunnen houden voor toekomstige vacatures.

Ten aanzien van video- en beeldmateriaal (CCTV) dat wij over jou verzamelen, indien jij ons kantoorpand hebt bezocht, geldt dat wij dit maximaal 4 weken zullen bewaren. Na deze periode zullen deze gegevens automatisch worden gewist, tenzij wij een rechtsgrond hebben om anders te handelen.

Het kan echter voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval er sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij jouw persoonsgegevens eveneens langer bewaren

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Ticketcounter verkoopt jouw gegevens niet aan derden. In sommige gevallen kan (of: moet) Ticketcounter jouw persoonsgegevens delen met derden. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor één of meerdere van de doeleinden genoemd in hoofdstuk 2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Onze Website bevat ook plug-ins naar omgevingen van derden. Als je op deze plug-ins klikt, verlaat je onze Website. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van jouw persoonsgegevens door derden. Ticketcounter heeft immers geen invloed op de wijze waarop deze derden met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij kunnen niet garanderen, en nemen dan ook niet de verantwoordelijkheid, dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Raadpleeg de privacyverklaring van deze derden voor meer informatie over hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

6. Internationale doorgifte van jouw persoonsgegevens

Voor sommige van de hierboven gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens door ons en door sommige van de derde partijen met wie wij jouw persoonsgegevens delen, zullen worden verwerkt in of toegankelijk zijn vanuit landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden.

In dergelijke situaties zorgen wij voor passende waarborgen die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau voor bescherming bieden voor jouw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensdoorgifte, door andere passende waarborgen als bepaald in artikel 46 van de AVG, of door jouw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.

Indien je meer informatie wilt ontvangen over de internationale doorgifte van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de bovenaan deze Privacy- en cookieverklaring verstrekte contactgegevens.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze Website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Website wordt opgeslagen op jouw apparaat (i.e. computer, tablet of smartphone). Wanneer wij zelf cookies op jouw apparaat plaatsen als beheerder van de website, worden deze cookies ‘first party’ cookies genoemd. Sommige cookies kunnen door andere partijen op jouw apparaat worden geplaatst, bijvoorbeeld door adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op onze Website te tonen. Deze cookies worden ‘third party’ cookies genoemd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze Website kunnen de volgende cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt: technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze Website optimaliseren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervalt

Type

First party

 

 

 

 

ARRAffinity

{SERVER}.

azurewebsites.

net

ARRAffinity cookie is set by Azure app service, and allows the service to choose the right instance established by a user to deliver subsequent requests made by that user.

sessie

Necessary

ARRAffinitySameSite

{SERVER}

.azurewebsites.

net

This cookie is set by Windows Azure cloud, and is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

sessie

Necessary

_pk_id.*******

.ticketcounter.nl, .ticketcounter.eu

Set by Piwik Pro. Used to recognize visitors and hold their various properties.

30 min.

Analytics

_pk_ses.*******

.ticketcounter.nl, .ticketcounter.eu

Set by Piwik Pro. Shows the visitor’s active session.

30 min.

Analytics

ppms_privacy_*******

.ticketcounter.nl, .ticketcounter.eu

Set by Piwik Pro. Stores the visitor’s consent to data collection and usage.

1 jaar

Analytics

Third party

 

 

 

 

__Secure-*******

.google.com

Set by Google. Intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.

1 jaar

Third party / Advertising

SIDCC

.google.com

Set by Google. Intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.

1 jaar

Third party / Advertising

APISID

.google.com

They are used by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them

1 jaar

Third Party / Preferences

SSID

.google.com

They are used by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them

1 jaar

Third Party / Preferences

SAPISID

.google.com

They are used by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them

1 jaar

Third Party / Preferences

__Secure-1PSID

.google.com

Set by Google. Intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.

1 jaar

Third party / Advertising

SID

.google.com

They are used by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them

1 jaar

Third Party / Preferences

HSID

.google.com

They are used by Google to store user preferences and information while viewing pages with Google Maps on them

1 jaar

Third Party / Preferences

AEC

.google.com

Set by Google. Ensures that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites.

5 dagen

Third Party / Preferences

DV

.google.com

Google Ads. to provide ad delivery or retargeting

1 dag

Third party / Advertising

1P_JAR

.google.com

Set by Google. Intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.

1 maand

Third party / Advertising

NID

.google.com

Set by Google. Intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.

6 maanden

Third party / Advertising

OTZ

.google.com

Set by Google. Intended for storing user’s settings in the search engine, for advertising and for analysing the use of the search engine recorded by Google for its purposes.

1 maand

Third party / Advertising

CONSENT

.google.com

Set by Google. Store a user’s state regarding their cookies choices.

2 jaar

Third Party / Preferences

SEARCH_SAMESITE

.google.com

Set by Google. This cookie is used for the correct sending of data to Google.

6 maanden

Third Party / Preferences

SOCS

.google.com

Set by Google. Used to store a user’s state regarding their cookies choices.

13 maanden

Third Party / Preferences

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Ticketcounter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ticketcounter) tussen zit.

9. Rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens

Als betrokkene heb je een aantal rechten die je kan uitoefenen in het kader van onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen en bewaren en details over hoe wij deze gebruiken.
 • Recht op rectificatie: wij nemen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de gegevens die wij over jou hebben juist en volledig zijn. Mocht je echter van mening zijn dat dit niet het geval is, dan heb je het recht om te verzoeken dat incomplete of onjuiste persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden gewijzigd.
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht ons te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de oorspronkelijke doeleinde waarvoor zij zijn verzameld, wanneer de persoonsgegevens verouderd zijn, of wanneer jij jouw toestemming intrekt tegen de gronden waarop de gegevens worden verwerkt. Dit moet echter wel worden afgewogen tegen andere factoren. Wij zullen bijvoorbeeld mogelijk niet aan jouw verzoek kunnen voldoen wegens bepaalde verplichtingen op grond van wet-of regelgeving.
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde omstandigheden heb jij het recht ons te vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te staken, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat de persoonsgegevens die wij over jou hebben mogelijk onjuist zijn of wanneer je denkt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer hoeven te gebruiken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens, die jij aan ons verstrekt hebt, overdragen aan een derde naar jouw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer jij de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wanneer wij de gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van jouw toestemming of om onze verplichtingen uit te voeren uit hoofde van een contract met jou.
 • Recht op bezwaar: jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens, die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Voor doeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen zullen wij de persoonsgegevens niet langer op die grond verwerken wanneer jij bezwaar indient, tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.
 • Recht om toestemming in te trekken: wij kunnen jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in specifieke gevallen. Wanneer wij dit doen heb jij het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Ticketcounter zal de verdere verwerking staken zo snel mogelijk nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking echter niet aan.

Indien jij jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen met Ticketcounter via de bovenaan deze Privacy- en cookieverklaring verstrekte contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Houd er rekening mee dat jouw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat wij mogelijk niet verplicht zijn om aan jouw verzoek te voldoen.

Ticketcounter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ticketcounter neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwerking, waaronder door ervoor te zorgen dat:

 • Jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang;
 • De vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegeven gegarandeerd is;
 • De integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens behouden blijft;
 • Het personeel getraind is in vereisten van gegevensbeveiliging; en
 • Werkelijke of vermoede van inbreuken in verband met persoonsgegevens gemeld worden volgens toepasselijk recht.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fg@ticketcounter.eu. 

11. Updates

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023. Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd updaten. In geval een wijziging wezenlijke gevolgen heeft op de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen wij proberen u actief te informeren over een dergelijke wijziging.